Στην Εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Ελένη Ράικου, καθώς και στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Υπουργείου Οικονομικών διαβίβασε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός την έκθεση διαπιστώσεων του εκτάκτου ελέγχου στο Νομικό Πρόσωπο «Εθνικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά».

Η έκθεση διενεργήθηκε ύστερα από σχετική κατεπείγουσα εντολή του υφυπουργού, από κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.