Κονδύλι 105 εκατ. ευρώ στην Τουρκία από την Ε.Ε. για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης παρά την απροθυμία της χώρας να συνεργαστεί.

Η ΕΕ στηρίζει σήμερα την κατασκευή δύο κέντρων απομάκρυνσης για λαθρομετανάστες ύψους 17 εκατ. ευρώ και 6 κέντρα υποδοχής για αιτούντες άσυλο ύψους 56 εκατ. ευρώ στην Τουρκία, ενώ έχουν επίσης χορηγηθεί σημαντικά κεφάλαια ύψους 32 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της ικανότητας διαχείρισης των συνόρων από την Τουρκία σημειώνει ο Επίτροπος κ. Στ. Φούλε αρμόδιος για τα ζητήματα διεύρυνσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας έπειτα από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.

Στην απάντηση του ο Τσέχος Επίτροπος τονίζει ότι η ΕΕ κατά τα προσεχή έτη θα διαθέσει επί πλέον πόρους με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων της Τουρκίας σε όλους αυτούς τους τομείς που σχετίζονται με την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Εξακολουθεί δε να ζητά από την Τουρκία να συνεχίσει τις προσπάθειές της ως προς τη θέσπιση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Τουρκία στις προσπάθειες αυτές με σειρά έργων αδελφοποίησης που αφορούν το άσυλο και με πόρους.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε ότι σε πολλές περιπτώσεις σε θέματα παράνομης μετανάστευσης η Τουρκία δεν είναι συνεργάσιμη για να παραδεχτεί ο Επίτροπος ότι είναι ακόμα αναγκαίες ορισμένες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και ότι διαπιστώνονται ελλείψεις.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο αυτό οι τουρκικές αρχές οφείλουν να ενισχύσουν τις ικανότητές τους ως προς την άσκηση εποπτείας στα σύνορα της χώρας, να αναπτύξουν τα συστήματά τους για τη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου, να καθιερώσουν αυστηρότερους κανόνες για την θεώρηση εισόδου και τα ταξιδιωτικά έγγραφα, και να διώκουν αποτελεσματικότερα οργανώσεις που διαπράττουν εμπορία ανθρώπων και λαθρεμπορία.

Με αφορμή την απάντηση της Επιτροπής ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: "Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία είναι η κυριότερη χώρα διέλευσης μεταναστών που παράνομα εισέρχονται στην ΕΕ, παρά το ότι οι τουρκικές αρχές δεν καταφέρνουν να περιορίσουν το κύκλωμα των δουλεμπόρων που δραστηριοποιείται στην χώρα και παρόλο που η γειτονική χώρα λαμβάνει αφειδώς ευρωπαϊκούς πόρους για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, δυστυχώς, συνεχίζει να μην είναι επαρκώς συνεργάσιμη.

Εξακολουθεί να μην αποδέχεται τις συμφωνίες επανεισδοχής και αδιαφορεί για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά της ως υποψήφιο για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κράτος. Αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ενταξιακής πορείας της χώρας".