Παρέμβαση στο καυτό ζήτημα της Παιδείας κάνει σήμερα με άρθρο του ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Παπαμιμίκος.

Ο κ. Παπαμιμίκος σε κείμενο που τιτλοφορείται «να σπάσουμε τον τοίχο» και φιλοξενείται στην Καθημερινή, θέτει τέσσερις άμεσες προτεραιότητες που θα δώσουν ανάσα στα Πανεπιστήμια και θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. 

Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύει το ζήτημα της Ασφάλειας, της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και την εξωστρέφεια των ελληνικών ιδρυμάτων, ενώ υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να ξεπεραστούν εμπόδια που περιορίζουν την ανάλυση ερευνητικών προγραμμάτων από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κάτι που τονίζει πως μεσοπρόθεσμα θα συμβάλει και στον περιορισμό του φαινομένου της διαρροής ελληνικών εγκεφάλων στο εξωτερικό.
 
Ενδεικτικά, προτείνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία πανεπιστημιακής Αστυνομίας για τη φύλαξη των ΑΕΙ, τη συνεργασία με επιχειρήσεις για χρηματοδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και τη δέσμευση να απορροφούνται οι αριστούχοι, την έμφαση στη διασυνοριακή κινητικότητα στο χώρο της Παιδείας μέσω της ίδρυσης παραρτημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων στις γειτονικές χώρες, τη συνεργασία για απονομή διπλών πτυχίων και τη διεθνοποίηση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών προκειμένου να προσελκύσουν ξένους φοιτητές.