Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του Θριάσιου Πεδίου λόγω της ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου δρομολόγησε η Διυπουργική Επιτροπή που συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο.

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την περιβαλλοντική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν έπειτα από τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (ΠΕΔΑ).

Η Επιτροπή επικεντρώθηκε κυρίως στην δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος του εξασθενούς χρωμίου, όπως επίσης και στην ανάγκη της συλλογής και απομάκρυνσης των επικινδύνων αποβλήτων.

Επίσης αποφασίστηκε η ένταση των ελέγχων και της επιβολής αυστηρών κυρώσεων σε όσους παρανομούν.