Τους άξονες της εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας παρουσίασε ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Σε ομιλία του, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, και στην οποία συμμετείχαν όλοι οι φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό χώρο, ο κ. Κεγκέρογλου, αρμόδιος για τα θέματα Κοινωνικής Προστασίας ανέφερε:

«Εξασφαλίσαμε 330 εκατ. για τα επόμενα έξι χρόνια για να στηρίξουμε τους πλέον αδύναμους με παροχή των βασικών αγαθών. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με τη θεσμική συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και της Κοινωνίας των πολιτών. Η Κοινωνική Σύμπραξη η θεσμική έκφραση της συνευθύνης και της συνέργειας όλων, είναι προϋπόθεση για το βέλτιστο αποτέλεσμα, με απόλυτη διαφάνεια.

Σήμερα παρουσιάσαμε εδώ στα Ιωάννινα το “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα” που υποβάλαμε για παροχή βοήθειας, επισιτιστικής και υλικής, στο Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους Απόρους, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το πρόγραμμα “Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα” και βεβαίως με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε κάθε περιφέρεια.

Ήδη έχουν αποκεντρωθεί στις περιφέρειες 800 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων που θα περιλαμβάνονται σε κάθε Περιφερειακό Πρόγραμμα.

Όλα αυτά είναι ενταγμένα στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που εκπονήσαμε, και βάσει του οποίου προχωρούμε με θεσμικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, τόσο των ευπαθών ομάδων και του πληθυσμού που βιώνει την ακραία φτώχεια, όσο και των νοικοκυριών που βρίσκονται στο φάσμα της σχετικής φτώχειας».