Για αδιαφορία κατηγόρησε την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου ο Γιώργος Κουμουτσάκος καθώς όπως επεσήμανε «η Περιφέρεια Αττικής είναι η μόνη που δεν απέστειλε στο υπουργείο Εργασίας κατάλογο με θέσεις εργασίας για 5μηνη απασχόληση».

Όπως είπε ο κ. Κουμουτσάκος, στις 14 Νοεμβρίου 2014 η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας από κοινού με το διοικητή του ΟΑΕΔ, τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας παρουσίασαν την κατανομή των θέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

Όπως επεσήμανε ο κ. Κουμουτσάκος, «το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000 ευρώ, αφορά 50.000 άνεργους (σε 110 ειδικότητες), οι οποίοι θα απασχοληθούν για 5 μήνες με πλήρη ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες) και σε άλλους δημόσιους φορείς. Ήδη, όπως είπε, το υπουργείο Εργασίας με επιστολή του στις 02.06.2014 προς την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος είχε ζητήσει την καταγραφή των αναγκών σε θέσεις εργασίας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Όλες οι Περιφέρειες ανταποκρίθηκαν πλην της Περιφέρειας Αττικής».

Από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής διατυπώθηκε για άλλη μια φορά η άποψη ότι διαφωνεί με την πρακτική της ολιγόμηνης απασχόλησης εργαζομένων, διότι δεν επιλύει το πρόβλημα της ανεργίας, επιτείνει το πρόβλημα της φτωχοποίησης του πληθυσμού και καταλύει την έννοια της μόνιμης και σταθερής εργασίας.