Συνεδριάζουν τη Δευτέρα στις 11:30 τα δύο από τα τρία όργανα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

Ειδικότερα, πρόκειται να συνεδριάσουν  το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) και το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) . 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο ισόγειο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων