Αποφοίτησαν επιτυχώς 105 Λοχαγοί Όπλων και Σωμάτων της «3ης Εκπαιδευτικής Σειράς 2014» του Ενιαίου Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης.

Οι δοκιμασίες που περνούν είναι πολλές και δύσκολες. Τα εφόδια που αποκτούν, όμως, από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση τους καθιστούν αξιόμαχα στελέχη με γνώσεις και εμπειρία, ικανούς να φέρουν εις πέρας οπιαδήποτε αποστολή και αν τους ανατεθεί. 

Η απονομή των Πτυχίων έγινε από το Διοικητή της Σχολής Πεζικού υποστράτηγο  Μήττα Γεώργιο. Την τελετή παρακολούθησαν αντιπρόσωποι των Διευθύνσεων Όπλων - Σωμάτων του Γενικού Επιτελείου Στρατού.