Για τη συμμετοχή τους στις Υπουργικές διασκέψεις για τη διαδικασία του Ραμπάτ και του Χαρτούμ τοποθετήθηκαν η κα. Frederica Mogherini, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, και ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος αρμόδιος για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος κα Mogherini, δήλωσε χαρακτηριστικά:
 
«Είμαι πολύ ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα των υπουργικών διασκέψεων των δύο τελευταίων ημερών: για τη «διαδικασία του Ραμπάτ» και τη «διαδικασία του Χαρτούμ». Χάρις στην ηγεσία της Ιταλικής Προεδρίας και την συνεργασία με τον Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο, οι δύο αυτές διασκέψεις ήταν επιτυχείς. Πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού και να βρούμε λύσεις για όλες τις πτυχές της μετανάστευσης.
 
Συχνά έχουμε την τάση να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά η παρουσία μας στη Ρώμη υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσεγγίσει το ζήτημα ευρύτερα. Για το θέμα αυτό έχουμε αρχίσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενεργούμε συντονισμένα και να το προσεγγίζουμε από όλες τις πλευρές προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των πολιτικών και των σχεδίων μας. Έχουμε ευθύνη να εξασφαλίσουμε την συνεκτικότητα όλων των εργαλείων μας.
 
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τις δραματικές συνθήκες των ανθρώπων που έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές τους προσπαθώντας να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον, να συνεργαστούμε με τις χώρες διέλευσης και να καταπολεμήσουμε την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε και τις αιτίες που προκαλούν την παράτυπη μετανάστευση: την φτώχια, τις συγκρούσεις, την έλλειψη πόρων. Γι' αυτό έχει πρωταρχική σημασία να αναπτύξουμε όλα τα ευρωπαϊκά μέσα που διαθέτουμε. Χρειαζόμαστε την ώθηση, τη στήριξη και την πολιτική βούληση των κρατών μελών και των διεθνών εταίρων που λάβαμε αυτές τις ημέρες στη Ρώμη».
 
Ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής:
 
«Κατά τη διάρκεια των δύο υπουργικών διασκέψεων στη Ρώμη και χάρις στις άοκνες προσπάθειες της Ιταλικής Προεδρίας και τη στενή συνεργασία και τον συντονισμό με την Ύπατη Εκπρόσωπο κα Frederica Mogherini, πετύχαμε ορισμένα απτά αποτελέσματα που ενισχύουν την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε την παράτυπη μετανάστευση από την Αφρική.
 
Η διαδικασία του Ραμπάτ είναι μια μακροχρόνια πρωτοβουλία, η οποία έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό επίπεδο συναίνεσης και ένα κοινό όραμα για τη μετανάστευση με τους εταίρους μας από τη Βόρεια, τη Δυτική και την Κεντρική Αφρική. Η υποστήριξη που παρείχε η ΕΕ στην εφαρμογή της διαδικασίας του Ραμπάτ ήταν μακρόπνοη. Βοηθήσαμε τους εταίρους μας στην περιοχή να ενισχύσουν τα σύνορά τους.
 
Αναφέρομαι για παράδειγμα στη Μαυριτανία, όπου ενισχύσαμε την ικανότητα των συνοριακών αρχών, κατασκευάσαμε συνοριακούς σταθμούς και διαθέσαμε τον αναγκαίο εξοπλισμό. Έχουμε επίσης βοηθήσει τις αρχές στο Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία και την Αίγυπτο να ενισχύσουν τα αντίστοιχα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης για την καταπολέμηση των διακινητών παράνομων μεταναστών.
 
Η Διαδικασία του Ραμπάτ έχει πλέον εισέλθει σε μια νέα φάση. Στη «Διακήρυξη της Ρώμης» υπογραμμίζονται δύο τομείς προτεραιότητας: 1) η ενίσχυση της σχέσης μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης και, 2) η πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Με τη Διακήρυξη της Ρώμης προστίθεται επίσης ένας νέος πυλώνας συνεργασίας: η διεθνής προστασία.
 
Για τη διαδικασία του Χαρτούμ, θέσαμε σήμερα τα θεμέλια ουσιαστικής πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών καταγωγής, διέλευσης και προορισμού κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής ΕΕ-Κέρατος της Αφρικής.
 
Θα χρηματοδοτήσουμε τα πρώτα έργα υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων που έχουν αποκλειστεί κατά μήκος των μεταναστευτικών οδών της Ανατολικής Αφρικής. Επιπλέον, έχουν διατεθεί πόροι της ΕΕ προκειμένου να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τους αφρικανούς εταίρους μας στον τομέα καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.
 
Συνεπώς, είναι πλέον σαφές ότι ο διάλογος της ΕΕ με τους αφρικανούς εταίρους μας αρχίζει να αποφέρει αποτελέσματα. Το ισχυρό μας σημείο ήταν πάντοτε, και θα συνεχίσει να είναι, ο τρόπος με τον οποίο ενισχύουμε και συμπληρώνουμε αμοιβαία τη συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα».