Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος επισκέφθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό κ. Χαράλαμπο Αθανασίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής συζήτηση για τα τρέχοντα θέματα στον τομέα της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα για το κατατεθέν σχέδιο νόμου που τροποποιεί τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο κ. Παπαμιμίκος επεσήμανε, μεταξύ άλλων:

«Η επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης είναι επιθυμητή, όχι μόνο από τους παράγοντες της δίκης και την Ελληνική Πολιτεία, αλλά κυρίως από τους πολίτες, που προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη και είναι αυτοί που τελικά υπόκεινται τις συνέπειες των μακροχρόνιων καθυστερήσεων στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων.

Τα δικαιώματα των πολιτών για δίκαιη δίκη, ακρόαση ενώπιον των δικαστηρίων και προστασία της περιουσίας τους, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα και δεν είναι δυνατόν να αμφισβητούνται από οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση».

Επιπλέον, έγινε συζήτηση για την κατάργηση της εμμάρτυρης απόδειξης και της προφορικής διαδικασίας στην τακτική διαδικασία της πολιτικής δίκης, την αλλαγή της σειράς των προνομίων στον πλειστηριασμό, τις πολλαπλές κατασχέσεις και τη διατήρηση του δικαστικού ενσήμου για τις αναγνωριστικές αγωγές και των παραβόλων για την άσκηση ενδίκων μέσων.

Ο κ. Παπαμιμίκος κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες ο κ. Αθανασίου υποδέχτηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θετική προσέγγιση. Ειδικότερα, για το θέμα της εμμάρτυρης απόδειξης, ο κ. Παπαμιμίκος ζήτησε να μην αποκλείεται, αλλά να αποφασίζεται κατά την προφορική συζήτηση από το δικάζοντα δικαστή, παρουσία των δικηγόρων, ο οποίος θα κρίνει ποιες υποθέσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης με μάρτυρες και συνεπώς θα εξετάζονται οι μάρτυρες.