Υποβαθμίζουν το e-mail της τρόικας προς το υπουργείο Οικονομικών πηγές του υπουργείου Εργασίας, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί συνήθη πρακτική, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο υπουργείο Εργασίας έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος αργά χθες το βράδυ, ενώ εκφράζεται αισιοδοξία για την πορεία της διαπραγμάτευσης.

Τα αιτήματα των δανειστών

Οι εκπρόσωποι των δανειστών, μεταξύ άλλων, ζήτησαν περισσότερες διευκρινίσεις για την ποσοτικοποίηση των μέτρων που προτείνει το υπουργείο Εργασίας, ώστε να βοηθήσει στην κάλυψη του δημοσιονομικού κενού του υπουργείου Οικονομικών.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, έχει προτείνει προς την τρόικα, συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών.

Συγκεκριμένα, έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των οικογενειακών επιδομάτων που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι και των συντάξεων λόγω θανάτου οι οποίες χορηγούνται στους επιζώντες.

Από τον έλεγχο των επιδομάτων το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι από το 2015 θα εντοπισθεί η παραβατικότητα που εκτιμάται στο 5% των 664.862 δικαιούχων και θα εξοικονομηθούν τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ ετησίως. Η συνολική δαπάνη των οικογενειακών επιδομάτων που λαμβάνουν συνταξιούχοι ανέρχεται σήμερα στα 462.500.000 ευρώ.

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι θα επιτύχει την εξοικονόμηση ακόμη 100.000.000 ευρώ από τις διασταυρώσεις των συντάξεων θανάτου, και την πλήρη εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται «η χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο για μια τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας, ο επιζών σύζυγος, εφόσον εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, η σύνταξη θανάτου περιορίζεται στο 50% της δικαιούμενης σύνταξης θανάτου, έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, και μετά τη συμπλήρωση του ορίου αυτού λαμβάνει το 70% της σύνταξης». Η εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί ανέρχεται στα 120.000.000 ευρώ ετησίως.

Έναν χρόνο πριν, ανάλογα μέτρα, τα οποία πρότεινε το υπουργείο Εργασίας όπως η σύνδεση της επιστροφής φόρου με τις οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία και τις μηνιαίες αυτόματες διασταυρώσεις των δηλωθεισών εισφορών, με την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), οδήγησαν στην εξοικονόμηση 500.000.000 ευρώ ετησίως.

Σχετικά με το συνταξιοδοτικό, το υπουργείο Εργασίας έχει προτείνει, σύμφωνα με πληροφορίες την καθιέρωση του 62ου έτους σαν βάση για τη χορήγηση των συντάξεων λόγω γήρατος και τη σταδιακή κατάργηση έως το 2020, των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, με εξαίρεση τις πρόωρες συντάξεις τις οποίες λαμβάνουν ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Ακόμη, την αύξηση των ελάχιστων ενσήμων που απαιτούνται για τη χορήγηση της κατώτατης σύνταξης, από τα 4.500 (15αετία), στα 6.000 (20αετία) ένσημα.

Κατά την εφαρμογή του μέτρου, προβλέπεται η σταδιακή προσαρμογή των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί μετά την 1-1-1975, ενώ σε βάθος χρόνου οι αλλαγές οδηγούν στην σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με τις μελλοντικές παροχές (συντάξεις).