Συνάντηση με τον Επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο είχε ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος.

Ο κ. Αβραμόπουλος μετέφερε την ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στάση της Ελλάδας στο θέμα των προσφύγων ενώ οι δύο άνδρες«εγκαινίασαν» ανοικτή γραμμή επικοινωνίας για διαρκή ανταλλαγή πληροφοριών στο θέμα της μετανάστευσης και του πολιτικού ασύλου, δεδομένης της πολιτικής κατάστασης στη Μ. Ανατολή και της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας.

Ο κ. Αβραμόπουλος, ειδικά, επιβεβαίωσε την ικανοποίηση της ΕΕ διότι «η Ελλάδα ικανοποιεί πλήρως τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της, όπως αυτές απορρέουν από τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, παρά τις πιέσεις που δέχεται».

Ο Έλληνας Ευρωπαίος Επίτροπος ανακοίνωσε ότι στην ΕΕ έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται όροι και προϋποθέσεις για να υιοθετηθεί μια νέα Χάρτα για τη Μετανάστευση, με επίκεντρο τη νόμιμη μετανάστευση στην οποία θα εμπεριέχεται και το πολιτικό άσυλο.