Στο νομοσχέδιο του υπουργείο Δικαιοσύνης για τη ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών, έχει περιληφθεί η τροπολογία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κρατουμένων.

Η τροπολογία κατατέθηκε σήμερα, Τρίτη, προς συζήτηση στη Βουλή.

Σύμφωνα με αυτήν,  «διασφαλίζεται το δικαίωμα των κρατουμένων, καταδίκων και υποδίκων, στην εκπαίδευση και διευκολύνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και εργαστηρίων εξ αποστάσεως και η συμμετοχή του στις αντίστοιχες εξετάσεις, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα η τεχνολογία, στις περιπτώσεις που οι κρατούμενοι δεν έχουν λάβει εκπαιδευτική άδεια».

Μάλιστα, το κείμενο προσαρμόζει τον υπάρχοντα θεσμό της εκπαιδευτικής άδειας και στον νέο νόμο για τις «φυλακές τύπου Γ», καθώς αναφέρεται ότι «η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για την φοίτηση των κρατουμένων σε σχολές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, εφ όσον στην περιοχή φοίτησης λειτουργεί αντίστοιχο προς την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι κατάστημα κράτησης».

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία