«Διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση είναι οι πυλώνες της Δημοκρατίας» τόνισε ο επίτροπος, αρμόδιος για τη Μετανάστευση Δημήτρης Αβραμόπουλος με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα κατά της Διαφθοράς.

«Η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού και βλάπτει την αξιοπιστία της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνει την ευρωπαϊκή οικονομία με περίπου 120 δισ. ευρώ ετησίως» αναφέρει ο κ. Αβραμόπουλος, διαμηνύοντας ότι «είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε τον πόλεμο κατά της διαφθοράς».

Ο Έλληνας επίτροπος σημειώνει ότι οι σχετικές προσπάθειες, πρέπει να ενταθούν και διαβεβαιώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι παρούσα σε αυτή τη διαδικασία, παροτρύνοντας τα κράτη-μέλη να πάρουν περισσότερα μέτρα.

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις 3 Φεβρουαρίου, ενώ η δεύτερη έκθεση θα δημοσιευτεί το 2016.

Σημειώνεται ότι η Διεθνής Ημέρα κατά της Διαφθοράς γιορτάζεται στις 9 Δεκεμβρίου για 12η χρονιά.