Υπέρ της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας ψήφισε η ανεξάρτητη βουλευτής Κατερίνα Μάρκου