Απουσιάζει από τη Βουλή κατά την ανάγνωση του ονόματός του ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Γιοβανόπουλος.