Σε δήλωσή του με την ευκαιρία της φετινής «Διεθνούς Ημέρας για τους Μετανάστες», ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, αναφέρθηκε στη σημασία της νόμιμης μετανάστευσης για τις χώρες της ΕΕ και στη συμβολή των νόμιμα εργαζόμενων μεταναστών στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Ο κ. Αβραμόπουλος επεσήμανε τους κινδύνους της ξενοφοβίας και του λαϊκισμού που απειλούν τις ευρωπαϊκές αξίες και τόνισε την ανάγκη η μεταναστευτική πολιτική να γίνει αναπόσπαστο μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και γενικότερα οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις στην Ευρώπη.

Όπως τόνισε ο Έλληνας Επίτροπος, οι πολιτικές για τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη των μεταναστών συνοδεύονται από τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία όσων βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Προσπάθειες που πρέπει να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες διέλευσης και προέλευσης.