Ως αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζει το υπουργείο Οικονομικών την έγκριση από το γερμανικό κοινοβούλιο της χορήγησης προληπτικής πιστωτικής γραμμής για την Ελλάδα όπως και της παράτασης του ελληνικού προγράμματος.

«Το Γερμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία επί της αρχής τη χορήγηση προληπτικής πιστωτικής γραμμής για την Ελλάδα, παράλληλα με τη δίμηνη τεχνική παράταση του Προγράμματος Προσαρμογής» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Η παράλληλη έγκριση της προληπτικής πιστωτικής γραμμής (ECCL) σε συνδυασμό με τη δίμηνη τεχνική παράταση του Προγράμματος πηγαίνει πέρα από την απόφαση του Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου και αποτελεί μία έμπρακτη αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας» τόνισε το υπουργείο Οικονομικών προσθέτοντας:

«Εξίσου σημαντικό, προσφέρει έναν οδικό χάρτη επιτυχούς και συνετής εξόδου από το Πρόγραμμα Προσαρμογής και έναρξης μίας νέας, πιο ευέλικτης σχέσης με τους Ευρωπαίους εταίρους της χώρας».