Ως γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ επανεξέλεξε το 11ο Συνέδριο της Νεολαίας τον Θοδωρή Χιώνη.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε «με πνεύμα μαχητικής αισιοδοξίας και σε κλίμα ουσιαστικής συζήτησης», ενώ ψηφίστηκαν ομόφωνα η εισήγηση και το κλείσιμο του ΚΣ της ΚΝΕ ψηφίστηκαν ομόφωνα, όπως και η εισήγηση και το κλείσιμο της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.

 Το 11ο Συνέδριο της ΚΝΕ υπερψήφισε ομόφωνα την Απόφαση του Συνεδρίου και το νέο Καταστατικό της ΚΝΕ.

TAGS