Σειρά τροπολογιών έχουν κατατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που αφορά την ίδρυση Παρατηρητηρίου για την Άνοια, του οποίου συνεχίζεται από το πρωί η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής και αναμένεται να ψηφιστεί αργά απόψε.

Οι τροπολογίες στο νομοσχέδιο είναι 95, μεταξύ των οποίων 15 υπουργικές και οι 80 βουλευτικές.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ο φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων «παγώνει» από την 1η Ιανουαρίου για δύο χρόνια, ενώ καταργείται η απειλή καταβολής ΦΠΑ για απούλητα ακίνητα κατασκευαστών λόγω τεκμηρίου αυτοπαράδοσης.

Tα κίνητρα απόσυρσης Ι.Χ. θα ισχύσουν και το 2015 (αφορούν αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας έως τις 31-12-2001 μέχρι 2.000 κ.ε.) και με τα υφιστάμενα κριτήρια (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης). Σήμερα στο καθεστώς της απόσυρσης μπορούν να ενταχθούν αυτοκίνητα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μέχρι 31-12- 2000. Παρατείνεται μέχρι 31-12-2016 η προθεσμία (λήγει 31-12-2015) κατάθεσης της αίτησης επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης σε περίπτωση αντικατάστασης αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου κ.λπ.

Παράλληλα, αυξάνεται το χρονικό διάστημα (από τις 60 στις 90 ημέρες) εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί μια ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Εσωτερικής Επεναξέτασης, για φορολογικές διαφορές.

Η τροπολογία προβλέπει, ακόμα ότι τα επενδυτικά αγαθά για επιχειρήσεις, τα οποία δεν έχουν τεθεί σε χρήση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ.

Σημαντική είναι και η κατάργηση της έννοιας του επαγγελματία επενδυτή. Η υπεραξία των μετοχών θα φορολογείται με 15%, ενώ δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού κερδών – ζημιών για όλα τα επενδυτικά προϊόντα.

Στις ρυθμίσεις προβλέπεται η δυνατότητα συγχώνευσης πιστωτικών συνεταιρισμών είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού, ενώ παρατείνεται μέχρι 31-12-2015 (έληξε 30-6-2014) η παρεχόμενη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, για κάλυψη πιστώσεων σε Τράπεζες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ. - ν.π.δ.δ.), που λήγουν εντός του 2014, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2016.

Παρατείνεται, ακόμα, μέχρι τις 31-12-2018 (λήγει 31-12-2014) της ισχύος των διατάξεων που προβλέπουν περιορισμό στο 90% των ετήσιων αποδόσεων υπέρ τρίτων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με παρακράτηση του υπολοίπου (10%) ως δημοσίου εσόδου. Η παράταση αυτή προβλέπεται να φέρει ετήσια έσοδα 275 εκατ. ευρώ έως και το 2018. «Παγώνουν», επίσης, στα σημερινά επίπεδα έως και 31-12-2018 τα μισθώματα που καταβάλλουν το Δημόσιο και οι φορείς του δημόσιου τομέα, για τη στέγαση των υπηρεσιών τους.

Η κυβέρνηση τόσο δια των υπουργών της, όσο και των εισηγητών της, υπεραμύνεται της αναγκαιότητας των νέων ρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι αφορά την λύση χρόνιων προβλημάτων για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει άλλη καθυστέρηση.

Από την πλευρά της η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογικές ρουσφετολογικές ρυθμίσεις, με «άρωμα» εκλογών.