Γράφει ο Παναγιώτης Τζαννετάτος

Τροπολογία που δίνει πεντάμηνη παράταση, έως τις 30-4-2015,  στη προσωρινή διευκόλυνση της συνέχισης λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής, κατέθεσε η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, με τη ρύθμιση παρατείνεται η χορήγηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας στον ΟΜΜΑ, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες (αναστολή συμψηφισμών, μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, μη υπολογισμός τόκων και προστίμων για χρέη από καταπτώσεις εγγυήσεων κλπ), καθώς και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Εξηγώντας το πνεύμα της τροπολογίας, ο υπουργός Πολιτισμού, Κώστας Τασούλας, είπε ότι για το χρέος του Μεγάρου Μουσικής ύψους 400 εκατ. ευρώ, είχε δρομολογηθεί συμφωνία που περιελάμβανε απόδοση στο Δημόσιο όλης της περιουσίας του, η οποία ξεπερνά σε αξία τα 600 εκατ. ευρώ αλλά και πλειοψηφία του Δημοσίου στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Όπως είπε όμως, η ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, γιατί «υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν έχουν ρυθμιστεί».