Υπό την προεδρία του υπουργού Εσωτερικών, Μιχάλη Θεοχαρίδη, συνεδρίασε σήμερα η διακομματική επιτροπή για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής προβολής των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, το θέμα της εκλογικής χρηματοδότησης των κομμάτων καθώς και η νομική δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι νέοι που από την  1η Ιανουαρίου 2015 συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους δεδομένου ότι οι εκλογικοί κατάλογοι ενημερώνονται από την 1η Φεβρουαρίου.
 
Μαετά το τέλος της συνεδρίασης ο κ. Θεοχαρίδης δήλωσε ότι «για το θέμα που αφορά τους όρους προβολής υπήρξε τοποθέτηση όλων των εκπροσώπων των κομμάτων και συμφώνησαν κατά πλειοψηφία να ακολουθηθεί η ρύθμιση που είχε αποφασισθεί και υλοποιηθεί κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2012 και τις ευρωεκλογές του 2014».

Αναφορικά με την χρηματοδότηση των κομμάτων οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων εξέφρασαν την άποψη ότι λόγω των αυξημένων εκλογικών δαπανών που αντιμετωπίζουν  να αποφασισθεί η χορήγηση τόσο της τακτικής όσο και της εκλογικής χρηματοδότησης και η καταβολή σε αυτούς ενός τουλάχιστον μέρους.

Για το θέμα της δυνατότητας της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία των νέων που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, η θέση των εκπροσώπων των κομμάτων ήταν θετική. σύμφωνα με τον υπουργό. «Τέθηκε όμως το ζήτημα αν είναι επιτρεπτό από την εκλογική νομοθεσία και για το λόγο αυτό, οι εκπρόσωποι των κομμάτων πρότειναν, ο υπουργός Εσωτερικών να ερευνήσει τη νομική δυνατότητα κάλυψης του τυχόν υφιστάμενου κενού της εκλογικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους νέους αυτούς να ψηφίσουν. Εκφράστηκαν βέβαια και επιφυλάξεις για το εάν αυτό είναι και νομικά δυνατό να γίνει» είπε.

Η Επιτροπή για τις εκλογές θα συνεδριάσει εκ νέου σε ημερομηνία που θα ορισθεί.