Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και αντιμετώπιση των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της χώρας σε σχέση με τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, υπεγράφη παρουσία του υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Βασίλη Κικίλια, Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ο κ. Κικίλιας μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής δήλωσε: «Χαίρομαι πραγματικά διότι σήμερα ξεκινά μία πολύ σημαντική συνεργασία που σίγουρα θα επιφέρει προοπτική στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τέτοιου είδους ενέργειες, όπως το Πρωτόκολλο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου είναι επιβεβλημένες, καθώς θωρακίζουν τον εμπορικό μας κόσμο από κάθε κακόβουλο λογισμικό.

Και μόνο το γεγονός ότι περίπου 630.000 εμπορικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή που θα απευθυνθούν για να ενημερωθούν και να προστατευτούν είναι όφελος που αποκομίζει ο εμπορικός κόσμος και κατά επέκταση ο καταναλωτής».

Αναλυτικότερα οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην κοινή επιδίωξη, μεταξύ άλλων, των παρακάτω δράσεων:

 • Συνεργασία για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εγκατάσταση ειδικής εφαρμογής (application) στους υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνα των εμπόρων και των εργαζόμενων στο εμπόριο, η οποία θα ενημερώνει για τις διαδικτυακές απάτες και θα επικαιροποιείται καθημερινά από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με «pop up» μηνύματα.

 • Κατάρτιση των εμπόρων και των εργαζομένων στο εμπόριο επάνω στην λειτουργία της ως άνω εφαρμογής μέσω:

 Δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με εύκολη και ελκυστική πρόσβαση και κανόνες χρήσης, με τελικό στόχο την «έξυπνη» ηλεκτρονική εκπαίδευση.

 Προγραμμάτων κατάρτισης με την μεσολάβηση του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ – πιστοποιημένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΕΣΕΕ) σε όλη την Ελλάδα, τα οποία θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ερμείον». Την κατάρτιση θα υλοποιούν διαπιστευμένοι υπάλληλοι της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είτε δια ζώσης είτε με ηλεκτρονική ζεύξη. Η στοχοθέτηση της κατάρτισης προτείνεται να προβλέπει τουλάχιστον 80 προγράμματα στο σύνολο της επικράτειας.

 • Πραγματοποίηση ημερίδας ΕΣΕΕ – Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος – Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) για την παρουσίαση της εφαρμογής, αλλά και την γενικότερη ενημέρωση του εμπορικού κόσμου επάνω στο γενικότερο έργο και στην αποστολή της Διεύθυνσης. Στην ημερίδα θα συμμετέχουν έμποροι και εργαζόμενοι στο εμπόριο, μαζί με τις οικογένειές τους. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΠ, ενώ θα ακολουθήσει αντίστοιχη διοργάνωσή της στην Θεσσαλονίκη.

 Επίσης, οι δύο φορείς δεσμεύτηκαν:

 · Να αναπτύξουν μόνιμα συστηματικές συνεργατικές σχέσεις, με στόχο την συνεχή ενημέρωση των 630.000 εμπορικών επιχειρήσεων σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

· Να προωθήσουν και να συντονίσουν την δράση τους, στην κατεύθυνση κάλυψης του εμπορικού κόσμου σε όλο το εύρος χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τις συναλλαγές μέσω αυτών.

· Να επιδιώξουν από κοινού τη συστηματική και επιστημονική μελέτη των θεμάτων και προβλημάτων που προκύπτουν για το εμπόριο και τους καταναλωτές από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

· Να σχεδιάσουν, να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν την υλοποίηση δράσεων ανάλογων με την ανωτέρω περιγραφόμενη.

· Να αναπτύξουν ιδιαίτερη, συστηματική και συνεχή συνεργασία προς όφελος του υγιούς οργανωμένου εμπορίου και των καταναλωτών.