Δύο βόμβες γερμανικής προέλευσης εντοπίστηκαν πριν από τρεις μέρες στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και οι οποίες  είχαν ριχτεί στην περιοχή κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο εντοπισμός τους έγινε στο πλαίσιο των εργασιών έρευνας-εκκαθάρισης του αεροδρομίου Μακεδονία από το Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν, το μεγαλύτερο τμήμα βόμβας τύπου SD-50, με βάρος 55 kgr η οποία περιέχει 17 kgr ΤΝΤ και μία ακόμη, πλήρης βόμβα, τύπου SC-50 με βάρος 55 kgr και 20 kgr ΤΝΤ. 

Η εξουδετέρωση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της κατάκαυσης των βομβών, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών από πλήρη έκρηξη, ως συνέπεια τόσο της μεγάλης ποσότητας ΤΝΤ, όσο και της μικρής απόστασης από τις  εγκαταστάσεις  του  αεροδρομίου.