Για «πραξικοπημάτων συνέχεια…» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας ότι «με υπουργική απόφαση ο κ. Βρούτσης διόρισε μέλη στο ΔΣ του ΕΤΑΑ και μάλιστα όλα είναι κομματικοί φίλοι».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο διορισμός έγινε αφού είχε ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και με αντίθετους όλους τους επιστημονικούς φορείς που ανήκουν στο ΕΤΑΑ».

Υπογραμμίζεται εξάλλου ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ από τις 26 Ιανουαρίου, που ο ελληνικός λαός με την ψήφο του θα του δώσει τη δύναμη, θα καταργήσει όλα τα πραξικοπήματα».