«Μία διαγραφή του χρέους δεν είναι κάτι το οποίο θα ωφελούσε την ευρωζώνη και δεν θα ήταν αποδεκτό από την Φινλανδία. Δεν θα ήταν σύμφωνο με τους κανόνες της ευρωζώνης» δηλώνει στην Καθημερινή της Κυριακής ο Φινλανδός πρωθυπουργός Άλεξ Στουμπ. 

Τονίζει ότι «οι πολιτικές της νέας κυβέρνησης πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος. Η νέα κυβέρνηση δεν θα πρέπει να περιμένει να της προσφέρουν κάτι το οποίο δεν είχε προσφερθεί στην απερχόμενη κυβέρνηση».