Εγκρίθηκε σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο και κατατίθεται άμεσα στην Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συμβάσεις προμηθειών έργων και υπηρεσιών στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με το νομοσχέδιο η Βουλή καθίσταται πλέον το πλήρως και απολύτως αρμόδιο όργανο για όλες τις διαδικασίες αμυντικών πρωτοβουλιών, από την έναρξη της διαδικασίας έως και την κατακύρωση κάθε προμήθειας.

Οι δε εγγυήσεις διαφάνειας, που περιλαμβάνουν τον διαρκή έλεγχο της Βουλής και τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ισχύουν όχι μόνο για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στην Οδηγία αλλά και για κάθε άλλου είδους συμβάσεων στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε στο υπουργικό συμβούλιο πως σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και χωρίς να θίγεται σε τίποτε η επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, η ετήσια οροφή πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα δεν θα υπερβαίνει τα 850 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 0,3% του ΑΕΠ περίπου, κάτι που συνιστά από μόνο του μία εγγύηση εκλογίκευσης και διαφάνειας, καθώς οι Κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων και τελικά το ΓΕΕΘΑ έκαναν πάρα πολύ προσεκτικές και καλά στοχευμένες επιλογές μέσα από την αξιοποίηση και όλων των υφισταμένων οπλικών συστημάτων", αναφέρει περαιτέρω η ανακοίνωση.