Από τη Δευτέρα 19 έως την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Βέλγιο κατόπιν πρόσκλησης του Βέλγου ομολόγου του, Πτεράρχου Gerard VAN CAELENBERGE.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέ-ροντος.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε τη Ναυτική Βάση ZEEBRUGGE στην πόλη Brugge καθώς και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στην περιοχή Marche-Les-Dames.