Δείτε τα πρώτα αποτελέσματα στην Α' Πειραιά για τις εκλογές, με ενσωμάτωση 2,8%.