Γράφει η Αναστασία Γαλάνη

Σήμερα Δευτέρα είναι η πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές και επί της ουσίας η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία για την πορεία των διαδικασιών που αφορούν τόσο στο σχηματισμό κυβέρνησης όσο και στη λειτουργία της Βουλής. 

Η Βουλή θα συγκληθεί στις 5 Φεβρουαρίου για την ορκωμοσία των νεοεκλεγέντων βουλευτών. Την επομένη το πρωί θα ακολουθήσει η εκλογή Προέδρου της Βουλής και πιθανότατα το απόγευμα και προεδρείου. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινούν οι διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Το μόνο βέβαιο έργο της νέας Βουλής είναι η ανάδειξη του διαδόχου του κ. Κάρολου Παπούλια.

Επόμενη ημερομηνία με ιδιαίτερη κρισιμότητα είναι η 5η Φεβρουαρίου οπότε και θα συγκληθεί η νέα Βουλή σε Σώμα. Αυτή, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, πραγματοποιείται τη δεύτερη Πέμπτη μετά τις εκλογές.

Η εκλογή του προέδρου της Βουλής διεξάγεται με μυστική ψηφoφoρία και απαιτεί την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών. Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση εκλέγονται αντιπρόεδροι, κoσμήτoρες και γραμματείς. Από εκείνη τη στιγμή, η Βουλή έχει τη δυνατότητα να αρχίσει τις διαδικασίες για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Σχετικά με τα σενάρια για το πρόσωπο που θα προταθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ για Πρόεδρος πολλά έχουν ακουστεί, από το όνομα του Κώστα Καραμανλή και του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ωστόσο έχουν διαψευστεί από όλες τις πλευρές.

Ο... διάδοχος του Κάρολου Παπούλια

Και αυτό γιατί θα έχουν συγκροτηθεί οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες, οι οποίες και θα καταθέσουν τις προτάσεις με τα πρόσωπα επιλογής τους για το συγκεκριμένο αξίωμα. Μάλιστα, σε αντίθεση με την προηγούμενη φάση, για την πρώτη ψηφοφορία δεν απαιτείται να περάσουν πέντε ολόκληρα 24ωρα. Η πρώτη ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί ακόμα και στις 7 Φεβρουαρίου. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 180 ψήφους. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το Σύνταγμα μέσα σε πέντε ημέρες, δηλαδή διεξάγεται το νωρίτερο την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου ή το αργότερο την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Αυτή τη φορά, Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών 151. Σε αυτό το σημείο, και εφόσον έχει σχηματιστεί κυβέρνηση, αμέσως μετά μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. 

Στην περίπτωση, όμως, που δεν επιτευχθεί ούτε η πλειοψηφία που απαιτείται για τη δεύτερη ψηφοφορία, αυτή επαναλαμβάνεται ακόμη μία φορά μεταξύ των δύο προσώπων που πλειοψήφησαν. Σε αυτό το ενδεχόμενο, η διαδικασία διεξάγεται ύστερα από πέντε πλήρεις ημέρες, δηλαδή στις 19 Φεβρουαρίου. Θεωρείται ότι έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία.

Ψήφος εμπιστοσύνης

 
Στην περίπτωση που επιτευχθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης, σύμφωνα με το Σύνταγμα (84Σ), η κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Μέσα σε 15 ημέρες από ορκωμοσία του Πρωθυπουργού, η Κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Όπως ορίζει το άρθρο 84 του Συντάγματος και το άρθρο 141 του Κανονισμού, η κυβέρνηση απολαύει της εμπιστοσύνης της Βουλής αν η πρόταση εμπιστοσύνης εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών (151 βουλευτές αν είναι παρόντες και οι 300 βουλευτές), η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τα δύο πέμπτα του όλου αριθμού των βουλευτών (120 βουλευτές).
 
Ψήφος ανοχής
 
Σύμφωνα με όσα ορίζει συνεπώς το Σύνταγμα και ο Κανονισμός, για να λάβει μια κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης δεν είναι απαραίτητοι πάντοτε 151 ψήφοι. Και αυτό διότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή από 120 βουλευτές. Η απαιτούμενη λοιπόν πλειοψηφία είναι 151 μόνο αν οι παρόντες βουλευτές είναι τριακόσιοι (300), το σύνολο δηλαδή των βουλευτών.
 
Αν όμως οι παρόντες είναι, για παράδειγμα 260 τότε η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι 131 ενώ αν οι παρόντες βουλευτές είναι, για παράδειγμα, 230, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν είναι 116 αλλά 120 βουλευτές με βάση την πρόνοια ότι η πλειοψηφία δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών.
 
Ωστόσο, με την αρχή της δεδηλωμένης η κυβέρνηση μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση.
 
Με βάση τα παραπάνω, ένα κόμμα μπορεί, αντί να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης προς μια κυβέρνηση, να επιλέξει την ψήφο ανοχής, να ανακοινώσει δηλαδή εκ των προτέρων ότι οι βουλευτές του θα απόσχουν από την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Μια τέτοια δήλωση περί αποχής, σημαίνει ότι η κυβέρνηση του πρώτου κόμματος θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.