Τέσσερα νέα υπερυπουργεία πρόκειται να δημιουργήσει σύμφωνα με πληροφορίες η νέα κυβέρνηση. Μετονομάζονται ακόμη δύο, ενώ αλλαγές θα σημειωθούν και στις αρμοδιότητες.

Ειδικότερα, δημιουργείται το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το νέο χαρτοφυλάκιο θα περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες των υπουργείων Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημόσιας Τάξης και Μακεδονίας Θράκης.

Ταυτόχρονα συνίσταται το υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπου θα υπάγονταιοι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες των υπουργείων: Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Δημιουργείται εξάλλου το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα θα ενταχθούν και υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Τέταρτο υπερυπουργείο είναι αυτό του Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο οποίο υπάγονται οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες του Πολιτισμού και Αθλητισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το υπουργείο Υγείας μετονομάζεται σε υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετονομάζεται σε υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τέλος, όλες οι αρμοδιότητες, οι θέσεις και το προσωπικό των υπουργείων που συγχωνεύονται μεταφέρονται στα νέα υπουργεία.