«Ανάγκη για μεγαλύτερη αλληλεγγύη και επιμερισμό της ευθύνης στον τομέα του ασύλου στην ΕΕ, ιδίως υπό το πρίσμα των άνευ προηγουμένου μεταναστευτικών ροών», παραδέχθηκε ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού της ΝΔ Ελίζας Βόζεμπεργκ, για τη δικαιότερη κατανομή των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα μετανάστευσης, κ. Δ. Αβραμόπουλος,

στην απάντησή του επισημαίνει ότι η Επιτροπή χαιρετίζει τις συζητήσεις σχετικά με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος. Επιπλέον, μελετά ιδέες που εκφράσθηκαν πρόσφατα από κράτη μέλη σχετικά με την ανάγκη μεγαλύτερης ενδοευρωπαϊκής και διεθνούς αλληλεγγύης, βάσει του μηχανισμού κατανομής για επανεγκατάσταση. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι τελικά η ανάληψη επίσημων πρωτοβουλιών θα εξαρτηθεί από μια συνολική αξιολόγηση της νομικής και πρακτικής σκοπιμότητάς τους, και ειδικότερα από μια πολιτική συμφωνία με τα κράτη μέλη.

Μία τέτοια πρώτη συζήτηση, προκειμένου να διερευνηθούν πρακτικές ιδέες για την ενίσχυση της αλληλεγγύης εντός και εκτός της ΕΕ και την πιο δίκαιη κατανομή των βαρών, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε σχετικό φόρουμ ανταλλαγής απόψεων.