Στο πλαίσιο της Λετονικής Προεδρίας και κατά την Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα, ο Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε ότι «η Ευρώπη είναι  πιο ενωμένη από ποτέ και έχουμε δείξει έμπρακτα την αλληλεγγύη μας με το γαλλικό έθνος».  

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας αναφέρθηκε σε τέσσερις βασικούς τομείς που θα εστιάσει η Κομισιόν.

1) Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης

Ο κ. Βραμόπουλος είπε: «Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη-μέλη στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Το Δίκτυο Ενημέρωσης για την Ριζοσπαστικοποίηση (RAN) έχει ήδη δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα, και το μελλοντικό 'Κέντρο Αριστείας' θα ενισχύσει περαιτέρω την προσπάθεια.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα των τρομοκρατών στο Διαδίκτυο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σ' αυτή τη προσπάθεια. Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με εταιρίες του Διαδικτύου με την εμβάθυνση του διαλόγου, προκειμένου να αναπτύξουμε αποτελεσματικές λύσεις».

2) Ανταλλαγή πληροφοριών

«Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε νέα μέτρα που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η EUROPOL θα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να ενισχύσουμε τη ροή των πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών της και αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΕ» σημείωσε.

3) Μετακινήσεις τρομοκρατών

Για το ζήτημα της τρομοκρατίας σημείωσε ότι: «Πρέπει να προβλέπουμε και να αποτρέπουμε τις μετακινήσεις των τρομοκρατών. Ένα Ευρωπαϊκό PNR είναι αναγκαίο για την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω να υπογραμμίσω την προθυμία μου να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να διαμορφώσουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Επίσης, διαμορφώνουμε κοινούς δείκτες κινδύνου που θα βελτιώνουν τη βάση δεδομένων του SIS».

4) 'Όπλα
Τέλος για την παράνομη διακίνηση όπλων επεσήμανε: «Έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής και διακίνησης όπλων. Εξετάζουμε την εφαρμογή του και θα υποβάλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετική μελέτη για το αν θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις».