Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Γραμματικάκης, υπεύθυνος για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με παρέμβασή του στον Επίτροπο Oettinger, υπερασπίσθηκε την προστασία των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών και δημιουργών στην αναμενόμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 Σημειωτέων ότι η αναθεώρηση αυτή του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής Junker. Η επίτευξη μιας ισορροπία μεταξύ όλων των βασικών παραγόντων της παραγωγικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργών, των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, των εκδοτών, των μηχανών αναζήτησης και των παραγωγών, μεταξύ άλλων, είναι λοιπόν κρίσιμη.

Στην παρέμβαση του ο Γιώργος Γραμματικάκης τόνισε ότι η συχνά επικαλούμενη αντιπαράθεση μεταξύ των συμφερόντων των χρηστών και των δημιουργών είναι φαινομενική και λανθασμένη αφού κάθε δημιουργός επιθυμεί την ευρύτερη διάδοση του έργου του. Επεσήμανε επίσης στον Επίτροπο ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι το σύνολο της δημιουργικής διαδικασίας θα λαμβάνεται υπόψη, και θα αποσαφηνίζουν τον ρόλο των μεσαζόντων στην ηλεκτρονική αλυσίδα εφοδιασμού των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων.

 Τέλος, ο κύριος Γραμματικάκης υπέδειξε τη σημασία μεταρρυθμίσεων που θα εναρμονίσουν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία με τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες. Ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που η χρηματοδότηση για πολιτισμό ολοένα και μειώνεται, η προστασία των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών αλλά και η καλύτερη και ευρύτερη προβολή του έργου τους αποτελεί βασικό χρέος μας.