«Ο πολιτισμός μπορεί να αποτελεί πυξίδα ζωής, αλλά και ατμομηχανή ανάπτυξης και απασχόλησης. Μπορεί και πρέπει να παράγει πλούτο και στο συμβολικό και υλικό πεδίο», επεσήμανε ο Νίκος Ξυδάκης.

Μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων, ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού, αναφορικά με τις προτεραιότητες του υπουργείου του, προέταξε μεταξύ άλλων την επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων που έχουν προκύψει απ' τη συγκρότηση του νέου οργανισμού του, την αποκέντρωση των εργασιών στις περιφερειακές του δομές και τη βελτίωση της επικοινωνίας υπουργείου- πολίτη, την άμεση αξιοποίηση κάθε δυνατότητας του ΕΣΠΑ για τη στήριξη των υφιστάμενων δομών για την περάτωση των έργων που υπάρχουν, την εκπόνηση μιας νέας εξωστρεφούς πολιτικής με έμφαση στην πολιτιστική διπλωματία (που θα περιλαμβάνει και τις πρωτοβουλίες για την επιστροφή αρχαιοτήτων), όπως και την ενεργό διασύνδεση και τις συνέργειες του πολιτισμού με άλλους τομείς (παιδεία, τουρισμός, ανάπτυξη, συνεργασία με ΟΤΑ).

Η πολιτιστική κληρονομιά, συνιστά «εφαλτήριο για μια νέα ανάγνωση της παρούσας πολιτιστικής μας ταυτότητας, αλλά και την ενίσχυση ενός ζωντανού διαλόγου με τον διεθνή περίγυρο» ανέφερε ο κ. Ξυδάκης. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο θα προχωρήσει γοργά στη σύνταξη ενός Πολιτιστικού Κτηματολογίου, ενώ θα ενδιαφερθεί και για την τόνωση του πολιτιστικού τουρισμού.

Άλλος τομέας δράσης του υπουργείου θα είναι η ενίσχυση και αναμόρφωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Χώρων και Απαλλοτριώσεων, που προσφέρει «τεράστιες δυνατότητες για να αναπτυχθούν καινοτόμα προϊόντα». Το Ταμείο μπορεί να γίνει «η παραγωγική ατμομηχανή του υπουργείου» εκτίμησε ο κ. Ξυδάκης.

Στον σύγχρονο πολιτισμό «θα προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε τους υφιστάμενους χώρους και θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε υποδομές, δίκτυα και διευκολύνσεις στους νέους δημιουργούς, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν μεν χρήματα, αλλά υπάρχουν χώροι, υποδομές, δίκτυα, πληροφορία. Θα υποστηρίξουμε το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Ο σύγχρονος πλούτος θα διαχυθεί στο διεθνές περιβάλλον». Θα επιδιωχθούν συνέργειες με τον γενικό γραμματέα Έρευνας «για την ανάπτυξη καινοτομίας, για καινοτομικά έργα πολιτισμού και δημιουργικής επιχειρηματικότητας».

Τέλος, μέριμνα του υπουργείου θα είναι και η διασύνδεση του πολιτισμού με την απασχόληση, με ενίσχυση της απασχόλησης σε τομείς έργων με αυτεπιστασία και στον τουρισμό.