Σε διαφορετική συχνότητα όσον αφορά την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, εμφανίζεται ο Δημήτρης Ρέππας σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», αφού εμφανίζεται υπέρμαχος της παραμονής υπό δημόσιο έλεγχο των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια και το νερό. Απαντώντας σε ερώτηση για τις αποκρατικοποιήσεις δηλώνει: «Είµαι υπέρ των αποκρατικοποιήσεων, των συµβάσεων παραχώρησης, των συµπράξεων µε τον ιδιωτικό τοµέα και των στρατηγικών συµµαχιών. Η ανάπτυξη δεν θα έρθει ποτέ χωρίς διαρθρωτικές αλλαγές και χωρίς επενδύσεις. Γι’ αυτό κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται χωριστά, π.χ. ο ιππόδροµος ή το ποδοσφαιρικό στοίχηµα δεν είναι το ίδιο µε το νερό ή την ενέργεια.

Κάθε δηµόσιος οργανισµός, κάθε εταιρεία του ∆ηµοσίου παίζει συγκεκριµένο ρόλο και κρίνεται  σε καθηµερινή βάση. Οι κρίσιµες εταιρείες που είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε ευαίσθητες λειτουργίες της καθηµερινότητας ασφαλώς πρέπει να παραµείνουν στον έλεγχο του ∆ηµοσίου, µε ζητούµενο όµως, εκτός από τη βελτίωση των υπηρεσιών, τη διατήρηση χαµηλών τιµολογίων, την κερδοφορία ώστε το κράτος να έχει έσοδα και σε κάθε περίπτωση τη ρητή αποφυγή πρόκλησης ελλειµµάτων».

Παράλληλα, ο Δημήτρης Ρέππας τόνισε ότι δεν πρέπει να ενοχοποιείται η προσωπική άποψη, ωστόσο υπογραμμίζει πως οι προσωπικές στρατηγικές αποδιαρθρώνουν την κυβέρνηση και καλεί τους συναδέλφους του υπουργούς να δουλεύουν περισσότερο. Αναφερόμενος σε ενδεχόμενο ανασχηματισμού, σημειώνει πως η απουσία ορισµένων από ένα κυβερνητικό σχήµα ενδεχοµένως να είναι πιο χρήσιµη από την παρουσία τους σε αυτό. .

Συγκεκριμένα, απαντώντας για τα προβλήματα συνοχής της κυβέρνησης είπε χαρακτηριστικά: «Αντιλαµβάνοµαι πως λόγω της κρισιµότητας της περιόδου, απαιτείται ο µέγιστος βαθµός συνεννόησης και συνεργασίας.
∆εν πρέπει να ενοχοποιείται η προσωπική άποψη, αλλά βεβαίως δεν είναι παραδεκτή η άσκηση κυβερνητικής πολιτικής, που είναι εξ ορισµού συλλογική υπόθεση, µε προσωπικό κριτήριο. Το µοντέλο µας ούτε την αφωνία επιβάλλει ούτε τη Βαβυλωνία ανέχεται. Είναι και τα δύο επιζήµια. Το πρώτο απονευρώνει την πολιτική, το δεύτερο την αποδιαρθρώνει. Γι' αυτό, όσοι έχουν λόγο στη δηµόσια σφαίρα οφείλουν να καθορίζουν τη στάση τους µε κριτήριο αντίστοιχο της πρόκλησης. Σας λέω λοιπόν πως η συνταγή είναι µία: να δουλεύουµε περισσότερο και να µιλάµε λιγότερο».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ο Δημήτρης Ρέππας σημειώνει πως το θέμα είναι αποκλειστικά του πρωθυπουργού και τονίζει: «Η καλύτερη στήριξη που µπορούµε να προσφέρουµε είναι όταν εµείς οι ίδιοι αναγνωρίζουµε πως η απουσία µας από ένα κυβερνητικό σχήµα µπορεί να είναι πιο χρήσιµη από την παρουσία µας σε αυτό. Εχει αυτή η παράταξη -και αυτή η χώρα- πάµπολλα πρόσωπα, ικανά νασηκώσουν µε ευθύνη αυτό το βάρος».

Τέλος, για το ζήτημα των αυθαιρέτων, ο κ. Ρέππας σημειώνει: « Σαφώς και είµαι θετικός στο ενδεχόµενο άντλησης πόρων υπέρ του ∆ηµοσίου από παρανοµήσαντες, αυτό όµως πρέπει να γίνει µε τρόπο σύννοµο και συνταγµατικά ορθό, ώστε και η όλη διαδικασία να τελεσφορήσει και να εµπεδωθεί µια σχέση ασφάλειας και εµπιστοσύνης ανάµεσα στο κράτος και σε αυτούς τους οποίους καλεί να συµµορφωθούν σε έναν κανόνα παρέχοντάς τους τις αντίστοιχες εγγυήσεις».

TAGS