Στις δύσκολες διαπραγματεύσεις που έχει η ελληνική κυβέρνηση με τους ευρωπαίους εταίρους της αναφέρεται άρθρο του MarketWatch.

Το άρθρο παρουσιάζει πέντε γραφήματα, στα οποία φαίνεται για ποιους λόγους η Γερμανία έχει το «πάνω χέρι» στις διαπραγματεύσεις. 

Σύμφωνα με το MarketWatch, η ελληνική οικονομία υστερεί σε πολλούς τομείς, που σημαίνει ότι πρέπει να βασιστεί περισσότερο στην δύναμη της πειθούς της, παρά σε υπαρκτούς οικονομικούς παράγοντες, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημα της παράτασης της δανειακής σύμβασης.

Ανεργία

ΑΕΠ κατά κεφαλήν

Χρέος προς ΑΕΠ

Ετήσιος πληθωρισμός

Εισαγωγές και εξαγωγές