Το θέμα που έχει προκύψει με τα υπό ελληνική σημαία κρουαζιερόπλοια της εταιρείας Louis Hellenic Cruises και τις ασφαλιστικές εισφορές που διεκδικεί από την κυπριακή εταιρεία, το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, ρυθμίζει η τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή, στο σχέδιο νόμου, «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, η τροπολογία επιχειρεί να αποκαταστήσει δυσλειτουργίες που προκάλεσε ο παλαιότερος νόμος Κεφαλογιάννη για τη κρουαζιέρα το 2005, που ως στόχο είχε να υπάρξουν περισσότερα πλοία με ελληνική σημαία και να βρουν δουλειά σε αυτά περισσότεροι Έλληνες ναυτικοί και είχε ως αποτέλεσμα να οδηγήσει σε δικαστικές διενέξεις το ΝΑΤ με την εταιρεία Louis για το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες εκκρεμούν ακόμα έως σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών που διεκδικεί το ΝΑΤ από την εταιρεία Louis Hellenic Cruises που ανέρχεται σε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ, παγώνει έως ότου υπάρξει τελεσίδικη απόφαση από τα δικαστήριο, που αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 15 Μαΐου. Επίσης παγώνουν οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις εναντίον εκπροσώπων της εταιρείας καθώς και το θέμα της ελευθεροπλοϊας του πλοίου Cristal.
Όπως αναφέρεται ο πλοιοκτήτης πλέον απαλλάσσεται από τις ασφαλιστικές εισφορές τις δικές του και των ναυτικών υπέρ ΝΑΤ, ούτε παρακρατεί αυτές που αναλογούσαν στους ναυτικούς. Αυτές οι εισφορές πλέον καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ. Ωστόσο ο πλοιοκτήτης είναι υποχρεωμένος τώρα να καταβάλλει τις τακτικές ασφαλιστικές εισφορές τις δικές του και των ναυτικών που είναι εκτός του ΝΑΤ, το Κεφάλαιο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών, τον Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών, το Κεφάλαιο Ναυτικής Εργασίας και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.