Τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση με τους εταίρους της αναλύει ο Θοδωρής Καλούδης στο 7imeres.gr.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάλυση του κ. Καλούδη

«Επειδή ο καθένας θα λέει “το μακρύ του και το κοντό του” για τη συμφωνία του Eurogroup, καλό θα είναι να δούμε τι ακριβώς αναφέρει το επίσημο κείμενο που υπογράψαμε με τους εταίρους μας.

1. “Το Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας, το αίτημα από τις ελληνικές αρχές για μία παράταση της Master Financial Assistance Agreement (MFFA), η οποία υποστηρίζεται από μία σειρά δεσμεύσεων”. Συνεπώς η κατάληξη των διαπραγματεύσεων ήταν η αποδοχή τελικά από την κυβέρνηση της πάγιας θέσης των εταίρων ότι οποιαδήποτε συμφωνία είναι παράταση της προηγούμενης και συνεπάγεται συνέχεια και σεβασμό των δεσμεύσεών της χώρας προς τους δανειστές.

2. “Ο σκοπός της επέκτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης με βάση τις συνθήκες της τρέχουσας συμφωνίας”. Δηλαδή η παράταση δίνεται για να ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου θα επανεξεταστούν στοιχεία του μνημονίου με “κοινή ευελιξία, η αποτελεσματικότητα της οποίας θα εξεταστεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς”.

3. Αυτή η παράταση θα λειτουργήσει και ως “γέφυρα”, προκειμένου να ξεκινήσουν συζητήσεις για μία νέα πιθανή συμφωνία μεταξύ του Eurogroup, των Ευρωπαϊκών θεσμών και του ΔΝΤ (αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε τρόϊκα) και της Ελλάδας.

4. Η έναρξη της νέας φάσης των διαπραγματεύσεων θα γίνει με την Ελληνική πλευρά να προτείνει “μία πρώτη λίστα με μέτρα μεταρρυθμίσεων, με βάση την τρέχουσα συμφωνία, έως το τέλος της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου”. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα αξιολογηθούν από τους “θεσμούς” (τη νέα τρόϊκα) και μόνο αν εγκριθούν θα κλείσει η αξιολόγηση. (“Οι θεσμοί θα παράσχουν μία πρώτη άποψη για το εάν αυτή είναι ικανοποιητικά κατανοητή για να αποτελέσει ένα έγκυρο σημείο έναρξης ώςτε να οδηγηθούμε σε μία επιτυχή κατάληξη της αξιολόγησης. Η λίστα θα συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω και εν συνεχεία θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς έως το τέλος του Απριλίου”).

5. “Μόνο η έγκριση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης για την διευρυμένη συμφωνία από τους θεσμούς θα επιτρέψει με τη σειρά της την οποία εκταμίευση της δόσης του τρέχοντος προγράμματος του EFSF και την μεταβίβαση των SMP κερδών του 2014. Και τα δύο και πάλι υπόκεινται σε έγκριση από το Eurogroup”. Δηλαδη μόνο αν αξιολογηθούν και εγκριθούν οι μεταρρυθμίσεις και τα άλλα ισοδύναμα μέτρα που θα προτείνει η Ελληνική πλευρά θα επιτραπεί η εκταμίευση των ποσών που εκκρεμούν από το μνημόνιο.

6. ´Εως ότου γίνουν όλα αυτά, τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (περίπου 11 δις) που, προεκλογικά, υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα ήθελαν να χρηματοδοτούν το Πρόγραμμα της Θεςςαλονίκης, θα “φύγουν” για το EFSF στο Λουξεμβούργο και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Για τομθέμα αυτό δεσμεύτηκε η Ελληνική πλευρά. (” Εν όψει της αξιολόγησης των θεσμών το Eurogroup συμφωνεί ότι τα κεφάλαια, έως τώρα διαθέσιμα στο «μαξιλάρι» (buffer) του ΤΧΣ, θα πρέπει να κρατούνται από EFSF, άνευ δικαιωμάτων τρίτων για τη διάρκεια της επέκτασης της MFFA. Τα κεφάλαια συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα για τη διάρκεια της επέκτασης της MMFA και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και έξοδα εξυγίανσης. Θα διατεθούν μόνο κατόπιν αιτήματος από την EKT/SSM.”)

7. “Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους σε μια βαθύτερη και ευρύτερη διαδικασία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού κλάδου και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης.Οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα του δημόσιου τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της συνεχιζόμενης πρόβλεψης για τεχνική βοήθεια”.

8. “Οι ελληνικές αρχές επαναδιατυπώνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους για την τήρηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς όλους τους πιστωτές τους στο ακέραιο και εγκαίρως”. Δηλαδή απόλυτος και απερίφραστος σεβασμός στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις.

9. “Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσμα ή έσοδα χρηματοδότησης τα οποία απαιτούνται για την εγγύηση της βιωσιμότητας του χρέους σύμφωνα με την ανακοίνωση του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012. Οι θεσμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις οικονομικές συνθήκες του 2015, για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015″. Εδώ επαναλαμβάνονται οι προϋποθέσεις του μνημονίου για πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά γίνεται αποδεκτό το αίτημα της Ελληνικής πλευράς για “κατάλληλο”, δηλαδή μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα, ώστε να επιτρέπεται έτσι η χρηματοδότηση άλλων αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας.

10. Επαναλαμβάνεται (για μια ακόμα φορά) ότι η κυβέρνηση θα συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή όσων δεσμεύσεων του μνημονίου έχουν συμφωνηθεί ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και ότι επίσης θα απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια δεν εγκρίνεται από τους “θεσμούς”. (“Υπό το πρίσμα αυτών των δεσμεύσεων, χαιρετίζουμε ότι σε αρκετούς τομείς, οι προτεραιότητες των ελληνικών αρχών μπορούν να συμβάλουν σε μια ενίσχυση και καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας ρύθμισης. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από οποιαδήποτε κατάργηση των μέτρων και από μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα επηρέαζαν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη ή την χρηματοοικονομική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσμούς”.)

11. Γίνεται σαφές ότι η παράταση που ζήτησε η κυβέρνηση αφορά τις τρέχουσες συμφωνίες και συνδέεται με τις παραπάνω δεσμεύσεις – και με αυτή την προϋπόθεση εισάγεται προς έγκριση στα εθνικά κοινοβούλια των εταίρων μας. (“Βάσει του αιτήματος, των δεσμεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συμβουλών των θεσμών, και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με στόχο να καταλήξουμε σε μια τελική απόφαση για την παράταση του τρέχοντος EFSF Master Financial Assistance Facility Agreement μέχρι τέσσερις μήνες από το δ.σ. του EFSF. Επίσης καλούμε τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν εκ νέου αμέσως τη δουλειά που θα επιτρέπει την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης”.)

12. Τέλος το Εurogroup δηλώνει ότι θα στηρίζει τη χώρα μας με την προϋπόθεση ότι θα εξακολουθή σει να τηρεί τις δεςμεύσεις της. (“Παραμένουμε δεσμευμένοι να παρέχουμε επαρκή στήριξη στην Ελλάδα μέχρι να ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά όσο η χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις της εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου”.)

Αντιλαμβάνεστε ότι η υπό το κράτος της διαφαινόμενης καταστροφής η κυβέρνηση έκανε πλήρη στροφη στο ρεαλισμό και αποδέχτηκε το δεσμευτικό πλαίσιο που επέβαλαν οι εταίροι μας – το οποίο περιλαμβάνει και κάποια ευελιξία που θα επιτρέψει αντικατάσταση μέτρων με άλλα ισοδύναμα υπέρ μια στοιχειώδους κοινωνικής πολιτικής. Στο Eurogroup πάρθηκε μια πολιτική απόφαση που ούτε διασφαλίζει ούτε προδιαγράφει το μέλλον. Εναπόκειται κυρίως στην Ελληνική πλευρά να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να προτείνει αξιόπιστες και κοστολογημένες λύσεις για το Ελληνικό πρόβλημα.

Ωστόσο, η “αλλαγή σελίδας” για την οποία υπερηφανεύτηκε ο κ. Βαρουφάκης προφανώς αφορά μια αλλαγή σελίδας στις θέσεις και τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ , που τώρα ως κυβέρνηση καλά κάνει και προτάσσει το εθνικό συμφέρον του λαϊκίστικου βερμπαλισμού. Ο κ. Τσίπρας ωριμάζει γρήγορα και ως υπεύθυνος πρωθυπουργός, μαθαίνει να ελίσσεται και να συμβιβάζεται όταν πρέπει. Καλά κάνει και δεν σκίζει τα μνημόνια, δεν καταργεί τους μνημονιακούς νόμους με μία και μόνη νομοθετική πράξη. Δεν λέει άλλες ανοησίες για μονομερείς πραξεις κλπ. Η Ελλάδα είναι μια χρεοκοπημένη χώρα, έχει ανάγκη τους εταίρους της και οφείλει να σέβεται την υπογραφή της και τους θεσμούς. Οι επαναστατημένες πλατείες της Ευρώπης μπορούν να περιμένουν καλύτερους πολιτικούς συσχετισμούς. Και οι συνιστώσες του κόμματος οφείλουν να προσγειωθούν στις δύσκολες συνθήκες που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Η οποία πάντως θα πρέπει να αντελήφθη πλέον ότι βάζοντας διαρκώς μαξιμαλιστικούς στόχους στο λαό στο τέλος τον απογοητεύεις. Και η προπαγάνδα δεν βοηθά. Γιατί έχει μικρά πόδια…»

TAGS