Διευκρινίσεις για το καθεστώς ΦΠΑ στην Ελλάδα ζητά με ερώτησή της στην Κομισιόν η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ , Μαρία Σπυράκη.

Με αφορμή το e-mail που απέστειλε στην Κομισιόν  ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης και στο οποίο παραδέχεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. και την ελαχιστοποίηση των εξαιρέσεων μειωμένου συντελεστή, η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και του ΕΛΚ Μαρία Σπυράκη, απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπενθύμισε ότι ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. υπάρχει σε πολλές γεωγραφικές περιοχές και τομείς σε πολλά κράτη μέλη. 

Η κ. Σπυράκη ζητά να πληροφορηθεί γιατί εφόσον παρέχεται διαφορετικό καθεστώς Φ.Π.Α. σε πολλές χώρες, ζητείται και τελικά προτείνεται στην Ελλάδα ενιαίο καθεστώς (streamlined VAT). 

Επίσης, η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ ερωτά την Κομισιόν γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη  πιθανές εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που μπορεί να πλήττουν ένα Κράτος-Μέλος για την διατήρηση των ισχυουσών εξαιρέσεων. 

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης της Μαρίας Σπυράκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως εξής: 

«Η οδηγία 2006/112/ΕΚ όπως τροποιήθηκε και ισχύει, περί του «Κοινού Συστήματος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΠΑ ), καθορίζει  το νομικό πλαίσιο  εφαρμογής των συντελεστών φόρου προστιθέμενης αξίας των Κρατών-Μελών.   Μεταξύ άλλων,  ορίζει οτι ο κανονικός συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος της τάξεως του 15 % έως και την 31 Δεκεμβρίου 2015.
 
Κατά παρέκκλιση των κανόνων γενικής ισχύος,  ορισμένα Κράτη-Μέλη εξουσιοδοτήθηκαν να διατηρήσουν μειωμένους συντελεστές, ακόμη και κάτω από το οριζόμενο κατώτατο όριο , ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις  και μηδενικούς συντελεστές σε ορισμένους τομείς ή σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
 
Ερωτάται η Επιτροπή :
 
1.     Γιατί, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων ΦΠΑ ανά τομείς ή γεωγραφικές περιοχές ζητείται και τελικά προτείνεται από την Ελλάδα η εφαρμογή ενιαίου συντελεστή (streamlined VAT) και σε τι χρονικό ορίζοντα εκτιμάται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να εφαρμοστεί;
 
2.     Σε ποιους τομείς εφαρμόζεται η παραπάνω εξαίρεση για τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη και με ποια διαδικασία έχουν επιλεγεί οι τομείς αυτοί;
 
3.      Κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη  πιθανές εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες που μπορεί να πλήττουν ένα Κράτος-Μέλος για την διατήρηση των ισχυουσών εξαιρέσεων;