Τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γιώργου Κατρουγκαλου καθορίζει με απόφασή του ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Στον κ. Κατρούγκαλο ανατίθενται οι αρμοδιότητες του πρώην υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η εποπτεία νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών.

Αναλαμβάνει αναλαμβάνει επίσης τις αρμοδιότητες που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, με το σύνολο των διευθύνσεων και τμημάτων τους, και το Εθνικό Τυπογραφείο.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στην πλήρη δικαιοδοσία του είναι οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα.