«Χαιρετίζουμε την απόφαση της European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) να αρχίσει τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα με την αξιοποίηση του συνόλου των χρηματοοικονομικών εργαλείων που διαθέτει για την προώθηση της ανάκαμψης στην Ελληνική οικονομία» αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει σε ανακοίνωσή του: «Προτεραιότητα μας είναι η ανάσχεση της κατάρρευσης των επενδύσεων, η αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίων και η προσέλκυση κεφαλαίων με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. Παράλληλα σχεδιάζουμε μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την άρση των εμποδίων στη χρηματοδότηση των εξαγωγών προιόντων και υπηρεσιών.

Η EBRD είναι μια διεθνής αναπτυξιακή τράπεζα με υψηλή φερεγγυότητα (triple-A), εκτεταμένη εμπειρία χρηματοδότησης διαδικασιών οικονομικής αναδιάρθρωσης και αποδεδειγμένη ικανότητα μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων σε επενδυτικά σχέδια υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πιστεύουμε ότι η έναρξη των δραστηριοτήτων της EBRD στην Ελλάδα, παράλληλα με την αναμενόμενη ενδυνάμωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στo πλαίσιο του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη, θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης με τη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των υποδομών και των συγκριτικών γεωγραφικών πλεονεκτημάτων της Ελληνικής οικονομίας.

Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη προσκαλέσει τον Πρόεδρο της EBRD στην Αθήνα ώστε να εξασφαλισθεί η εγκατάσταση και η έναρξη των δραστηριοτήτων της Τράπεζας το συντομότερο δυνατό».

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης δήλωσε ότι ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας. Η χρηματοδότηση θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του 2020, ενώ δεν υπάρχει ανώτατο όριο στην χρηματοδότηση που μπορεί να αποσπάσει η Ελλάδα.

Όπως είχε γράψει το πρακτορείο, είχε υποβληθεί αίτημα από την προηγούμενη κυβέρνηση προκειμένου να δραστηριοποιείται στη χώρα μας η EBRD, δηλαδή να γίνει δικαιούχος χρηματοδότησης, ωστόσο η διαδικασία είχε παγώσει, λόγω εκλογών.
 
Η συμφωνία τπυ Eurogroup για παράταση της δανειακής σύμβασης για τέσσερις μήνες επέτρεψε τη συνέχιση της διαδικασίας με την Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.