Έκτακτες κρίσεις σημειώθηκαν σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία

 Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την 6η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, για το Πολεμικό Ναυτικό:

 
Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:
 
α.    Aρχιπλοίαρχο Χέλμη Δημοσθένη
β.    Aρχιπλοίαρχο Παυλόπουλο Ιωάννη
γ.    Aρχιπλοίαρχο Θεολογίτη Βασίλειο
δ.    Aρχιπλοίαρχο Νασόπουλο Αθανάσιο
ε.    Aρχιπλοίαρχο (M) Καούτσκη Μιχαήλ
στ.    Aρχιπλοίαρχο (O) Παπαδόπουλο Χαράλαμπο
ζ.    Aρχιπλοίαρχο (YI) Παϊβανά Κωνσταντίνο
 
Στην Πολεμική Αεροπορία προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου (M) για πλήρωση κενής θέσης τον Υποπτέραρχο (Μ) Βορρόπουλο Γεώργιο.

Παράλληλα, προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:
 
(1)    Ταξίαρχο (Ι)    Κορέα Αριστείδη
(2)    Ταξίαρχο (Ι)    Στάμο Κωνσταντίνο
(3)    Ταξίαρχο (Ι)    Χριστόπουλο Νικόλαο-Δημήτριο
(4)    Ταξίαρχο (Ι)    Μπλιούμη Γεώργιο
(5)    Ταξίαρχο (Ι)    Καλαντζή Δημήτριο
(6)    Ταξίαρχο (Ι)    Μαντζιάρη Ευάγγελο
(7)    Ταξίαρχο (Ι)    Σαπαντζόγλου Παντελή
(8)    Ταξίαρχο (MΑ)    Αλεξανδρή Γεώργιο
(9) Ταξίαρχο (ΕΑ)    Φουσταλιεράκη Κωνσταντίνο
(10)    Ταξίαρχο (ΥΙ)    Τολούμη Γεώργιο

Τέλος έκρινε «Διατηρητέο στον αυτό βαθμό», τον Ταξίαρχο (Ι) Κολιάκο Αγαμέμνωνα.