Τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης που αφορούν στην κοινωνική πολιτική της, παρουσίασε η υπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης κα Λούκα Κατσέλη, στο πλαίσιο της 2ης διήμερης υπουργικής συνόδου του ΟΟΣΑ ( Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), στο Παρίσι.
Θέμα της συνόδου ήταν : «Η εξασφάλιση της ευημερίας για τις οικογένειες». Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου και σε συνάντησή της με τους δημοσιογράφους η κα Κατσέλη εξήγησε ότι με στόχο «την αναμόρφωση της κοινωνικής μας πολιτικής ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική», ένα συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ πρόκειται να υπογραφεί αυτήν την εβδομάδα.

Δύο ειδικές υπηρεσίες του ΟΟΣΑ θα συνεργασθούν με τρία ελληνικά υπουργεία, το εργασίας, το υγείας και το εσωτερικών, προκειμένου να γίνει μια πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση όλων των κοινωνικών προγραμμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

«Στόχος είναι», είπε η υπουργός, «η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης με την απογραφή όλων των δικαιούχων και μια γενική αξιολόγηση, ώστε να καταπολεμήσουμε όλες τις καταστρατηγήσεις που τυχόν υπάρχουν, αλλά και να εξασφαλίσουμε ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις και τα επιδόματα πηγαίνουν σε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη. Στοχεύουμε στις πιο ευάλωτες τάξεις» υπογράμμισε.

Η διαδικασία της καταγραφής προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2011.

Σχετικά με τις προτεραιότητες της πολιτικής του υπουργείου της, η κα Κατσέλη εξήγησε ότι συνοψίζονται σε πέντε βασικούς στόχους :

- Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση,

- Μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας,

- Θεσμοθέτηση της επιδότησης εργασίας,

- Προώθηση της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα για τους νέους και

- Δημιουργία ενός Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας για μικροπιστώσεις και δάνεια.

Με στόχο να ανορθωθεί ένα «ανάχωμα στην ανεργία» η υπουργός εξήγησε ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην Ελλάδα προσανατολίζεται στην « αλλαγή των εργαλείων πολιτικής, από την υποστήριξη και τα επιδόματα της ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας». Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα πάνω από 3δισ ευρώ για τη στήριξη της εργασίας που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, υπογράμμισε η κα Κατσέλη.

Η παράλληλη δημιουργία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας θα συμβάλλει στην όλη προσπάθεια με μικροπιστώσεις και δάνεια. «Το Ταμείο αυτό είναι ένα νέο, βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, που θα βοηθήσει και την οικογένεια σε αυτήν την προσπάθεια», υπογράμμισε.

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, αποτελεί για την υπουργό έναν μεγάλο άξονα της πολιτικής της. Η υπουργός αναφέρθηκε σε κίνητρα που θα δίνονται στον καθένα, ιδιαίτερα σε νέους, σε γυναίκες και επιστήμονες, ώστε να κάνουν το βήμα, ξεκινώντας τη δική τους δραστηριότητα.

Στην παρατήρηση του ΑΠΕ ότι έως τα τώρα στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος του εργασιακού ιστού της χώρας, συναντούν μονίμως πάμπολλα εμπόδια σε αντίθεση με τις Ανώνυμες (ΑΕ), η υπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν πράγματι πολλά αντικίνητρα.

« Υπάρχουν πολλά αντικίνητρα » είπε, « σε σχέση με τις εξαγωγές αλλά και στη χρηματοδότηση για τους μικρομεσαίους, στην ίδρυση και αδειοδότηση. Ένα κομμάτι της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του υπουργείου οικονομίας είναι ακριβώς να άρει αυτά τα αντικίνητρα. Έχει ήδη συνταχθεί μια λίστα με 30 αντικίνητρα για μικρομεσαίους τα οποία το ένα μετά το άλλο θα αρθούν ».

Οι δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί, κατά την άποψη της υπουργού, το μεγαλύτερο αντικίνητρο. Για το θέμα αυτό οι ελπίδες της κυβέρνησης στρέφονται στο ρόλο που θα μπορέσει να παίξει το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) που θα μπει σε λειτουργία τον επόμενο μήνα.

Παράλληλα, ένας νόμος θα κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες εβδομάδες, για τη θεσμοθέτηση, για πρώτη φορά, των «κοινωνικών επιχειρήσεων». Βάσει του νόμου αυτού, εξηγεί η υπουργός, «οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παρέχουν εμπορικές δραστηριότητες και υπηρεσίες στο χώρο της κοινωνικής ωφέλειας της ένταξης ή του αναπτυξιακού σκοπού».
TAGS