Με αντιπροσωπεία της Ένωσης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Τύπου & ΜΜΕ (ΠΟΕΠΤΥΜ) συναντήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Στρατούλης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΠΗΕΑ, κ. Γκανά Μάρκο, τον Γεν. Γραμματέα της ΕΠΗΕΑ, κ. Πίππα Δημήτριο, την πρόεδρο της ΠΟΕΠΤΥΜ, κ. Ζαμπέλα Χριστίνα και τον Νομικό Σύμβουλο Δημήτριο Κλοκοτάρα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία έθεσε στον κ. Δημήτρη Στρατούλη το ζήτημα της στήριξης του ΕΔΟΕΑΠ, της μη κατοχύρωσης του αγγελιόσημου στα διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το ζήτημα της ασφάλισης του προσωπικού που εργάζεται στα διαδικτυακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Α’ Δ/νση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το ζήτημα του οικογενειακού επιδόματος συνταξιούχων γυναικών της Α’ Δ/νσης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, το ζήτημα της τιμολόγησης των διαφημίσεων, το ζήτημα των εισφορών επί των πωλήσεων των εντύπων σε ολόκληρη την Επικράτεια, το ζήτημα της επαναφοράς της υποχρεωτικότητας των δημοσιεύσεων των διακηρύξεων των δημοσίων συμβάσεων και της επαναφοράς της υποχρέωσης της δημοσίευσης ισολογισμών, το ζήτημα της αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας ως χρόνου ασφάλισης για την συγκεκριμένη περίοδο που γίνεται η αναγνώριση, το ζήτημα του ανεπαρκούς ασφαλιστικού θεσμικού πλαισίου για τους εργαζομένους στα ΜΜΕ στην επαρχία, καθώς και το ζήτημα της εκπροσώπησης της ΕΠΕΗΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε ότι θα εξεταστούν τα ζητήματα που του τέθηκαν και σε συνεργασία με την ΕΠΗΕΑ και τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και θα πάρει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους.