Στο πλαίσιο των ετήσιων κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους Υποστράτηγους, Ταξίαρχους και Συνταγματάρχες Σωμάτων καθώς και τους Ταξιάρχους Όπλων.
 
Το ΑΣΣ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 3 Υποστράτηγους Σωμάτων, 9 Ταξιάρχους Σωμάτων και 2 Ταξιάρχους Σωμάτων που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεως τους και συμπληρώνουν 35ετία και 26 Συνταγματάρχες Σωμάτων.
 
Παράλληλα έκρινε διατηρητέους 7 Υποστράτηγους Σωμάτων και 16 Ταξιάρχους Σωμάτων.
 
Το ΑΣΣ έκρινε ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 9 Ταξιάρχους Όπλων και προακτέους κατ' εκλογή στο βαθμό του Υποστρατήγου 7 Ταξιάρχους Όπλων.