Στο πλαίσιο των ετήσιων κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκρινε τους Ταξιάρχους Σωμάτων και τους Συνταγματάρχες Όπλων.

Το ΑΣΣ έκρινε:

  • Προακτέο κατ΄ εκλογή στο βαθμό του Υποστρατήγου ένα Ταξίαρχο Ιατρό.
  • Προακτέους κατ' εκλογή στο βαθμό του Ταξιάρχου 19 Συνταγματάρχες Όπλων, διατηρητέους στον αυτό βαθμό 13 και ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 7 Συνταγματάρχες.