Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στο χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων, της βιομηχανίας, των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και των βιομηχανικών περιοχών. Στόχος του σχεδίου νόμου, όπως τονίζεται στην εισηγητική έκθεση, "είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας".
TAGS