Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, κ. Κουμουτσάκου συμμετείχε σε αποστολή παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δημοτικές εκλογές στην Αλβανία. Την ημέρα των εκλογών, ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισκέφθηκε εκλογικά κέντρα στα Τίρανα, στην Αυλώνα, στο
Φίερι, στο χωριό Ηλίας και στις Δριμάδες καθώς και 3 εκλογικά τμήματα της Χειμάρρας και το κέντρο καταμέτρησης της Αυλώνας.

Η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές ομαλή. Σημειώνεταιόμως ότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων καθώς και προβληματισμός ορισμένων κοινοτήτων για το γεγονός της καταμέτρησης σε κεντρικό ανά περιοχή και όχι σε τοπικό επίπεδο.

Πέραν αυτών, οι ευρωβουλευτές διαπίστωσαν ότι χρειάζονται περαιτέρω σημαντικές βελτιώσεις προκειμένου να διασφαλιστεί απολύτως η ακεραιότητα της διαδικασίας κατά τις εκλογές στην Αλβανία.

Σημειώνεται ότι η παρουσία της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά από την αλβανική πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία παρατηρητών της Διεθνούς Κοινότητας κρίνεται σκόπιμη
και χρήσιμη.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν όλες τις πολιτικές δυνάμεις να κινηθούν με υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν ότι οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε συναντήσεις με την
Κεντρική Επιτροπή Εκλογών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το γραφείο του Πρωθυπουργού και τους ηγέτες της
Αντιπολίτευσης στην Αλβανία. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν και συζήτησαν με τους επικεφαλής του ΟΑΣΕ και της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία καθώς και τους παρατηρητές του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής Περιφερειών. Είχαν επίσης γεύμα εργασίας με τους διαπιστευμένους στην Αλβανία πρέσβεις των κρατών μελών της ΕΕ.