Συνεδριάζει στις 11 το πρωί της Τετάρτης, σε τακτική συνεδρίαση, το υπουργικό συμβούλιο υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου με θέματα:
- Σχέδιο Νόμου: Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. (Γ. Κουτρουμάνης)

- Σχέδιο Νόμου για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72 και 2009/73) και άλλες διατάξεις. (3 ο Ενεργειακό πακέτο) - (Τ. Μπιρμπίλη)

- Βασικές αρχές στο σχέδιο νόμου για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις. (Λ. Κατσέλη)

- Ενημέρωση για το Σχέδιο ΚΥΑ «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών». (Ν. Σηφουνάκης)

- Ενημέρωση για το «πρόγραμμα θεσμοθέτησης μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και την αρχιτεκτονική σε όλους τους Δήμους της χώρας και σε περιοχές εκτός σχεδίου». (Ν. Σηφουνάκης)